Whoopi Goldberg, foto 20-05-2015
Black tortie and white

Moeder: Billie Holiday van Indah
Kehutanan, Red and White, geboren
12-08-2011
Vader: Casper van Niekirs Home, black
and white, geboren 8 juli 2011
Whoopi Goldberg van Indah Kehutanan
Geboren 10 mei 2013
Whoopi 1 week oud
Whoopi 8 weken oud
Whoopi, foto's 20-0-2015